martes, 21 de junio de 2011

Propostes consensuades dels Indignats de Lleida

Els indignats de Lleida consensuen quatre primers blocs de propostes que demanen executar curt termini per començar a capgirar els privilegis de la classe política, dels banquers, dels rics i per començar a assegurar veritablement el dret a l'habitatge. 


COMUNICAT DE L'ASSEMBLEA D'INDIGNATS DE LLEIDA

Avui, dia 12 de Juny, l’Assemblea d’Indignats de Lleida comunica a la societat civil el següent:

Després de tres setmanes de treball intens en assemblees i comissions, exposem alguns dels motius de la nostra indignació així com diverses propostes per canviar allò que no afavoreix a les persones i al medi.

Consensos sobre els PRIVILEGIS POLÍTICS:

- Retallada del sou dels càrrecs polítics mitjançant un sistema de “forquilla” salarial en base al Salari Mínim Interprofessional (SMI). Les bases d’aquesta “forquilla” queden per determinar.

- Equiparació del sistema de pensions dels càrrecs polítics al de la resta de ciutadans i ciutadanes. El cobrament de la pensió serà incompatible amb el cobrament d’un altre salari.

- Control estricte i sancions específiques a l’absentisme i el desistiment de funcions dels càrrecs electes, mitjançant la creació d’un organisme de control independent i apartidista.

- Supressió dels privilegis dels càrrecs polítics en referència al pagament d’impostos, dietes, cotxes oficials i anys de cotització.

- Cessament dels polítics corruptes. Supressió de la seva immunitat jurídica i de la prescripció dels casos de corrupció. Cessament de funcions preventiu d’aquells polítics imputats per la justícia fins que surti la resolució del jutjat.

- Retorn de tots els diners que han estat robats de l'erari públic.

- Publicació obligatòria del patrimoni de tots els càrrecs públics i control del patrimoni dels familiars. Realització d’un seguiment d’aquest patrimoni a l’inici i a la fi de cada legislatura.

- Regulació dels càrrecs de lliure elecció. Aquesta regulació queda pendent de determinar.

- Eliminació o reforma del Senat per tal que sigui una càmera realment útil.

- Sanció als polítics que incompleixin les seves promeses, excepte per justificació d’una causa major, que queda pendent de determinar.

Consensos sobre els PRIVILEGIS DE LA BANCA / BANQUERS:

- Devolució transparent i immediata a les arques públiques per part dels bancs de tot el capital públic aportat. La paraula “immediata” queda pendent de determinar.

- Les entitats financeres en dificultats han de fer fallida o ser nacionalitzades per constituir una banca sota control públic.

- Regulació estricta o prohibició dels moviments especulatius, i sancions a la mala praxis bancària.

- Prohibició d’inversions en paradisos fiscals.


Consensos sobre els PRIVILEGIS DE LES GRANS FORTUNES:

- Augment del tipus impositiu a les grans fortunes i entitats bancàries, i eliminació de les SICAV (Societats d’Inversió de Capital Variable).

- Control real i efectiu del frau fiscal i de la marxa de capital a paradisos fiscals.

- Manteniment de l’impost de successions i recuperació de l’impost de patrimoni per a les grans fortunes. El concepte “grans fortunes” queda per determinar.

- Promoció a nivell internacional de l’adopció d’una taxa a les transaccions financeres internacionals (taxa Tobin), per tal d’evitar moviments especulatius. Aquesta recaptació aniria destinada a fins socials.

Consensos sobre el DRET A LA VIVENDA:

- Les vivendes construïdes que no es venguin passaran a formar part de la borsa pública de vivendes en règim de lloguer social. 

- En execucions hipotecàries, la donació en pagament de les vivendes cancelarà les hipoteques de forma retroactiva.

- Més ajudes per al lloguer juvenil i a les persones de pocs recursos. 

- Penalització de les pràctiques de “mobbing” en el món de la vivenda.

- Gestió justa, transparent i pública de l’adjudicació de les vivendes de protecció oficial.Aquests punts queden oberts i en procés de debat. En els propers dies presentarem més propostes sobre altres temàtiques importants com la democràcia participativa, a sanitat i la resta de serveis públics, el medi ambient, la despesa militar i monàrquica, o les que tu proposis.

Animem a tothom a que s’organitzi i participi en les assemblees, ja sigui a la plaça Ricard Viñes, als barris, als pobles, o bé en petites accions del dia a dia.

Finalment, volem agraïr a totes aquelles persones que ens estan donant qualsevol tipus de suport. Solament amb l'ajuda de tothom, podem!

No hay comentarios:

Publicar un comentario